האם זה הזמן לקנות את מניית טבע ?

להלן ניתוח ודירוג מניית טבע ליום 27.11.2023

teva1 1
teva2 2
teva3 2

כיצד אנו מנתחים מניות

דירוג הערכה גלובלית כולל

מטרת דירוג הערכה גלובלית הנה לתת סקירה רחבה על השקעה בנקודת זמן מסוימת. הערכה כוללת זו  משלבת מספר גורמים אותם אנו מתארים בפירוט רב יותר להלן. אלה כוללים אלמנטים פונדמנטליים וטכניים כגון הערכת שווי, מגמת שינויים ברווחים, מגמות טכניות והשוואות לענף, לצד ניתוחי הערכת רגישות (סיכון) המבוססים על מדדי הגורם "שוקי הדובי" ו"חדשות הרעות ". אלמנטים אלו  משוקללים למדד הערכה כולל שבו t  מציין את הדירוג הטוב ביותר האפשרי ו  r   מציין את הגרוע ביותר.

דירוג כוכבים

ניתוח זה כולל מספר מדדים:

  • מגמת תחזית רווח למניה
  • הערכת שווי המניה
  • מומנטום (מגמה טכנית לטווח בינוני)
  • ביצוע יחסי למדד הייחוס ב 4 שבועות אחרונים

אנו מעריכים את כל אחד מהמדדים הללו ומעניקים star 1 עבור כל מדד. כל מניה יכולה לקבל דירוג של 0 עד 4 כוכבים.

דירוג רגישות (סיכון)

תנועות מחירי המניות בדרך כלל תנודתיות וכוללות רגישות העלולה לגרום להפסד כלל ההשקעה. בהתבסס על התנהגותם ההיסטורית, אנו מסווגים מניות וקרנות לפי רמת רגישות המוערכת באופן יחסי למניות/ קרנות אחרות.

יש לציין כי אפילו מניות/קרנות בעלות רגישות נמוכה עדיין הנן השקעות רגישות ביותר העלולות לאבד את כל ערכן וכי ביצועי העבר אינם מהווים אינדיקציה לביצועים בהווה או בעתיד.

אנו אומדים את הרגישות על ידי שקלול גורם השפעת "שוק הדובי" וגורם השפעת "חדשות רעות" בייחס למדד הייחוס מדד ומעריכים אותה באמצעות שלוש רמות:

רגישות נמוכה: במקרה זה, מדדי הרגישות יורדים מתחת לממוצע הייחוס העולמי.

רגישות בינונית: במקרה זה, מדדי הרגישות גבוהים מהממוצע העולמי, אך נמוכים מסטיית התקן.

רגישות גבוהה: כאשר מדדי הרגישות נמצאים ברמות גבוהות יותר מסטיית התקן.

סיכום

Aurora עוזרת לך לזהות הזדמנויות השקעה באופן פשוט ומהיר ולהפחית את סיכון ההשקעה על ידי ניתוח ודירוג סיכון הרגישות של כל מניה, קרן ותיק.

Aurora – להשקיע נכון בשוק ההון!

כמשקיעים חשוב לנו לעקוב ולהתעדכן באופן שוטף אחר התנהגות מניות אלו. לצורך מעקב וקבלת אינדיקציות קרוב לזמן אמת, אנו זקוקים לכלים אשר יעקבו באופן שוטף אחר אינדיקטורים שונים הרלוונטיים לקבלת החלטת השקעה.

Aurora הנה מערכת שווייצרית דיגיטלית, חכמה ובעברית, ניתוח והערכה של מניות וקרנות בכל העולם. הניתוחים והדירוגים מתעדכנת פעמיים בשבוע ומאפשרים לנו לנו המשקיעים להיות תמיד עם יד על הדופק
המערכת מבצעת ניתוח הערכה של מספר מדדים אשר כל אחד מהם תורם ליצירת הערכה ודירוג עקבי ואובייקטיבי למניה.

תניית פטור

המערכת מספקת מידע ונתונים פיננסיים על מנת לסייע לך לזהות רעיונות השקעה. עם זאת, איננו מייעצים לך או מנחים אותך בקשר לכך, או איזה מוצרים לרכוש או למכור – החלטות אלה הן שלך בלבד. חברת SDIS והמערכת אינן כפופות להסדרה, ו-SDIS אינה מחזיקה ברישיון לייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות לפי דין כלשהו.

התוכן המסופק במערכת הינו בלתי תלוי ואינו מבוסס או מותאם לנסיבות האישיות שלך, לצרכיך או למטרותיך, ואין להסתמך עליו כהערכה של הרווחיות או למידת ההתאמה של השקעה במניה מסוימת לצורך כלשהו. ביצועי העבר אינם ערובה לביצועים בהווה או בעתיד. השקעות עלולות להפסיד את מלוא ערכן.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

This website uses cookies to collect statistics about our visitors and to help us analyze how the site is used. Please see our privacy policy. By clicking "I agree" you agree to our use of cookies and similar technologies.