Aurora מאפשרת לך לנהל את ההשקעות שלך, בין אם באופן עצמאי או על ידי מנהל ההשקעות שלך בבנק, תוך שמירה על מתודולוגיית השקעה ברורה וקלה.
כאן תוכלו להכיר את עולם המושגים ודרכי הפעולה של המערכת שמסייעת למנהלי השקעות ולמשקיעים עצמאיים- להשקיע נכון.

נתונים כללים


 • מטרת העל של המערכת היא להעצים את הידע של המשקיעים ולאפשר להם הזדמנויות להשקעות "ערך"  לטווח בינוני / ארוך.
 • הגישה שלנו מבוססת על ניתוח כמותי.
 • הניתוח הרב-ממדי שלנו ממזג רכיבים פונדמנטליים, טכניים וסיכון.
 • מקורות הנתונים שלנו משלבים הערכות אנליסטים, נתוני שוק ומקורות אחרים. ההערכה שלנו היא עצמאית ואובייקטיביות. 
 • אנו מעדכנים את הניתוח שלנו פעמיים בשבוע.
 • אנו מיישמים אנליטיקה מתקדמת כגון בהערכה באמצעות הענקת כוכבים (0-4).
  • מגמת עדכון הרווחים
  • פוטנציאל מחיר
  • מגמה טכנית לטווח בינוני
  • ביצועים יחסיים למדד הייחוס
 • אנו מנתחים את הקשרים והמתאמים של מניות, קרנות ותיקי השקעות כדי לקבל תמונה כוללת.
 • אנו מעריכים סיכון לכל מכשיר ולכל תיק.

הערכה גלובלית


הערכה כוללת מאפשרת לתת אומדן מהיר ופשוט של מניות וקרנות השקעה. ההערכה משלבת ניתוחים פיננסיים וטכניים (הערכת שווי, עדכון רווחים, גורמים טכניים, מדדי ייחוס קבוצתיים) עם ניתוח רגישות. הערכה טובה יותר בפרמטרים האינדיבידואליים מובילה להערכה גלובלית טובה יותר.

 • ההערכה האפשרית הטובה ביותר (סימון ירוק)
 • הערכה האפשרית החלשה ביותר (סימון אדום)

דרוג איכות ניירות ערך באמצעות כוכבים


דרוג כוכבים קל ופשוט מאפשר לכם לזהות מניות איכותיות במהירות ובקלות.
הערכה דומה מתבצעת לגבי קרנות. על פי שיטה זו, מרוויחים כוכבים עבור כל גורם:

 • מגמת שיפור רווחיות =
 • דירוג הערכת שווי =
 • ניתוח טכני =
 • ביצוע יחסי במשך 4 שבועות >1% =

לכן, מניה יכולה להרוויח עד ארבעה כוכבים. הדירוג הנמוך ביותר שמניה יכולה לקבל הוא אפס כוכבים.

עדכון תחזית רווח למניה- 7 שבועות (7wk EPS Rev)


האפשרות הזאת נוגעת לתחזית המעודכנת בהשוואה לתחזית מלפני 7 שבועות.
מספר של 2.8 מרמז שהאנליסטים, בהשוואה לפני שבעה שבועות, עדכנו עתה והגדילו את ההערכות שלהם ב 2.8%. לעומת זאת, מספר שלילי משמעותו שתחזית הרווח למניה עודכנה כלפי מטה.

מגמת רווחים


הסימן מצביע על כך שבהשוואה עם עדכוני תחזית הרווח למניה מלפני 7 שבועות, האנליסטים העלו עכשיו את ההערכות שלהם (7wk EPS Rev >1%) הסימן [[ מצביע על כך שבהשוואה לעדכוני הרווח למניה מלפני שבעה שבועות, האנליסטים הורידו עכשיו את ההערכות שלהם (7wk EPS Rev <1%).

כאשר עדכוני תחזית הרווח למניה  (7wk EPS Rev) נופלים בין +1% ל- 1%-, המגמה נחשבת לניטרלית .
הסימן מצביע על כך שעדכונים קודמים למצב הניטרלי היו חיובים.
הסימן מצביע על כך שעדכונים קודמים למצב הניטרלי היו שליליים.

הערכת שווי מחיר המניה


כדי להעריך האם המניה נסחרת בשווי הוגן, פרמיה או במחיר חסר, אנו משתמשים במתודולוגיה המקובלת של פיטר לינץ 'המשווה את הגידול ברווחים הצפוי + תשואת הדיווידנד עם יחס המכפיל המוערך. בהתבסס על זה ,יחס שמתחת ל-0.9 מעיד כי על המשקיעים לשלם פרמיה בגין ההערכה. פוטנציאל צמיחה (המניה מוערכת ביתר). במידה ומתקבל יחס של מעל 0.9, המניה מוערכת בחסר.

ניתוח טכני לטווח בינוני


ניתן לחשוב על מגמה של MT Tech כך: אם הוא חיובי הוא מצביע על כך שהשוק "אוהב" (או קונה) את המניה. אם זה שלילי זה מצביע על כך שהשוק כרגע "לא אוהב" (או מוכר) את המניה.

ההערכה ניתוח טכני לטווח בינוני מצביע על הנטייה הנוכחית, חיובית או שלילית , וההיפוך הטכני (Tech Reverse) מצביע לאיזה מחיר הנטייה הזאת תקפה.
כשהמחיר נופל בין 1.75% מעל או מתחת להיפוך הטכני, המגמה הטכנית לטווח בינוני נחשבת ניטראלית. . ברגע שהמחיר יפרוץ את האזור הטבעי של +1.75%, המגמה הטכנית תשתנה לחיובית או שלילית, תלוי בתנועה.
הסימן מצביע על כך שמגמת הניתוח הטכני שקדמה למצב הניטראלי הנוכחי הייתה חיובית.
הסימן מצביע על כך שמגמת הניתוח הטכני שקדמה למצב הניטראלי הנוכחי הייתה שלילית.

ביצוע יחסי – 4 שבועות 


הנתון מודד ביצועי מניה יחסית למדד הלאומי או האזורי שלה (בהשוואה לפני 4 שבועות).

הערכת איכות קרנות באמצעות כוכבים


דרוג כוכבים קל ופשוט מאפשר לכם לזהות קרנות איכותיות במהירות ובקלות.
על פי שיטה זו, מרוויחים כוכבים עבור כל גורם:

 • יחס המידע =
 • מדד שארפ =
 • ניתוח טכני =
 • ביצוע יחסי במשך 6 חודשים =

לכן, קרן יכולה להרוויח עד ארבעה כוכבים. הדירוג הנמוך ביותר שמניה יכולה לקבל הוא אפס כוכבים.

יחס המידע (בניתוח קרנות)


יחס המידע מודד את התשואה והסיכון העודף ביחס למדד ספציפי. הוא משמש בעיקרו למדידת הביצועים של המנהל הפעיל של קרן הנאמנות. באמצעות יחס המידע, יכול משקיע לדעת עד כמה יכול המנהל הפעיל לעלות על הסף, וזה מציין גם את משך הזמן בו המנהל הפעיל יכול היה להעלות על המידה.

יחס מידע של פחות מ- 0.4 פירושו שקרן הנאמנות לא יכלה לייצר תשואות עודפות למשך זמן ארוך מספיק כדי שקרן הנאמנות תהיה השקעה טובה. משקיע לא צריך להשקיע בקרן נאמנות שיחס מידע נמוך מ- 0.4. אם יחס המידע הוא בין 0.4 ל -0.6, הוא נחשב כהשקעה טובה ויחס מידע
בין 0.61 ל -1 נחשב כהשקעה נהדרת.

מדד שארפ (בניתוח קרנות)


מדד שארפ מציין את הביצועים של השקעת מניות בהשוואה לשיעור התשואה על השקעה נטולת סיכון.
בדרך כלל כל יחס שארפ הגבוה מ- 1.0 נחשב מקובל לטובה על ידי המשקיעים.
יחס הגבוה מ- 2.0 דורג כטוב מאוד.
יחס של 3.0 ומעלה נחשב למצוין.
יחס מתחת ל 1.0 נחשב תת אופטימלי.

צמיחה ארוכת טווח


שיעור הצמיחה השנתי המוערך לרווחים עתידיים, הצופה בדרך כלל שנתיים עד שלוש שנים קרובות, ומיוצג באחוזים.

יחס G/PE (רווח המניה/ צמיחה)


זהו הבסיס להערכת שווי השוק . זהו הגידול המשוער ברווחים עתידיים (צמיחה ארוכת-טווח) פלוס דיבידנדים ב- %, חלקי רווח המניה העתידי המשוער (רווח מניה לטווח הארוך).

גורם השפעה "חדשות רעות"


כדי לקבוע את גורם השפעה "חדשות רעות" אנחנו מנתחים את ירידתה של מניה בשווקים בעליה. בניתוח האובייקטיבי לחלוטין הזה, הסיבות הממשיות להתנהגותה של מניה אינן חשובות.
אם מחירה של מניה יורד בזמן שהמדד היחסי שלה עולה, ניתן להניח שביצועי המניה הושפעו מידיעות שליליות – ולכן השם: גורם השפעה "חדשות רעות".
גורם השפעה "חדשות רעות" מראה את סטיית התקן הממוצעת עבור מאורע של ידיעה שלילית בין המניה ומדד הייחוס שלה במשך 52 השבועות האחרונים. גורם השפעה "חדשות רעות" מוצג בנקודות הבסיס. ככל שגורם השפעה "חדשות רעות" גבוה יותר, כך המניה הייתה רגישה יותר לידיעות שליליות. ככל שגורם השפעה "חדשות רעות" נמוך יותר, כך המניה הייתה רגישה פחות לידיעות שליליות.

גורם השפעה "שוק דובי"


כדי לקבוע את גורם השפעה "שוק דובי" אנחנו מנתחים את מערכת היחסים בין תנודות מחירה
של מניה לבין שווקים בירידה, לכן השם: גורם השפעה "שוק דובי".
גורם השפעה "שוק דובי" מבטא בנקודות הבסיס את השינוי הממוצע במשך 52 שבועות בין התנודות של מחירה של מניה ותנודות הייחוס ורק במשך הירידה של הייחוס.
ככל שגורם השפעה "שוק דובי" גבוה יותר, כך מניה יורדת יותר כשיורד המדד היחסי שלה. המשמעות של גורם השפעה "שוק דובי" שלילי מאוד הוא שהמניה עמידה יותר להפסדים בשווקים בירידה.

רגישות


התפתחויות במחירה של מניה הם באופן כללי תנודתיים ומכילים רגישות גבוה שעלולה להסתיים בהפסד מלא. בהתבסס על ההתנהגות ההיסטורית שלהן, מניות מסווגות לפי רמת רגישות.
רמות הרגישות האלה צריכות להילקח בחשבון אך ורק בהשוואה היסטורית יחסית למניות אחרות. לתשומת לבכם, אפילו מניות עם "רגישות נמוכה" הן מניות ולכן מטבען הן השקעות עם רגישות גבוהה שעלולות להפסיד את כל ערכן, ושביצועי העבר אינם מצביעים על ביצועי ההווה או העתיד.

רגישות נקבעת על ידי מדידת אפקט "השוק הדובי" ו "אפקט הידיעות השליליות" מול מדד הייחוס שלה.

ישנן שלוש דרגות של רמות רגישות:

 • רגישות נמוכה: מדדי הרגישות יורדים מתחת לממוצע הייחוס העולמי.
 • רגישות מתונה: מדדי הרגישות ממוקמים גבוה יותר מממוצע הייחוס העולמי, אך נמוכים יותר מסטיית התקן.
 • רגישות גבוה: מדדי הרגישות הם ברמות גבוהות יותר מסטיית התקן .