בוא להכיר את מערכת AURORA במגוון סרטוני הדרכה ואפשרויות השקעה

Aurora – היכרות כללי


Aurora – רעיונות השקעה בקרנות


Aurora – רעיונות השקעה במניות


Aurora – יישום אסטרטגיות השקעה במערכת


Aurora – איתור מניות נסחרות מתחת לשווין


 Aurora – ניתוח מניית פייסבוק במערכת