Last Upgrades & Downgrades

Last Upgrades & Downgrades


Upgrades - נכון ליום 23/01/2021מניה דירוג איכות דירוג סיכון דירוג גלובלי כולל ביצוע מתחילת השנה מכפיל רווח לטווח ארוך תשואת דיבידנד
OLLIE'S BARGAIN, OLLI (US) OLLIE'S BARGAIN, OLLI (US) - 23/01/2021 OLLIE'S BARGAIN, OLLI (US) - 23/01/2021 OLLIE'S BARGAIN, OLLI (US) - 23/01/2021 15.56% 30.43 0.0%
FIRST MIDWEST BANC, FMBI (US) FIRST MIDWEST BANC, FMBI (US) - 23/01/2021 FIRST MIDWEST BANC, FMBI (US) - 23/01/2021 FIRST MIDWEST BANC, FMBI (US) - 23/01/2021 13.69% 15.62 3.14%
חזור FULTON FINANCIAL, FULT (US) חזור FULTON FINANCIAL, FULT (US) - 23/01/2021 חזור FULTON FINANCIAL, FULT (US) - 23/01/2021 חזור FULTON FINANCIAL, FULT (US) - 23/01/2021 16.35% 11.67 3.94%
חזור METTLER TOLEDO INTL, MTD (US) חזור METTLER TOLEDO INTL, MTD (US) - 23/01/2021 חזור METTLER TOLEDO INTL, MTD (US) - 23/01/2021 חזור METTLER TOLEDO INTL, MTD (US) - 23/01/2021 8.34% 39.7 0.0%
MOSAIC, MOS (US) MOSAIC, MOS (US) - 23/01/2021 MOSAIC, MOS (US) - 23/01/2021 MOSAIC, MOS (US) - 23/01/2021 23.12% 13.3 0.78%
HEALTHSTREAM, HSTM (US) HEALTHSTREAM, HSTM (US) - 23/01/2021 HEALTHSTREAM, HSTM (US) - 23/01/2021 HEALTHSTREAM, HSTM (US) - 23/01/2021 14.95% 223.85 0.0%
ARCHROCK, AROC (US) ARCHROCK, AROC (US) - 23/01/2021 ARCHROCK, AROC (US) - 23/01/2021 ARCHROCK, AROC (US) - 23/01/2021 12.59% 19.41 6.1%
ATLAS, SSW (US) ATLAS, SSW (US) - 23/01/2021 ATLAS, SSW (US) - 23/01/2021 ATLAS, SSW (US) - 23/01/2021 4.98% 9.8 4.41%
PETROPAVLOVSK, POG (UK) PETROPAVLOVSK, POG (UK) - 23/01/2021 PETROPAVLOVSK, POG (UK) - 23/01/2021 PETROPAVLOVSK, POG (UK) - 23/01/2021 -4.62% 8.67 2.26%
GEM DIAMONDS, GEMD (UK) GEM DIAMONDS, GEMD (UK) - 23/01/2021 GEM DIAMONDS, GEMD (UK) - 23/01/2021 GEM DIAMONDS, GEMD (UK) - 23/01/2021 15.24% 4.95 0.0%

Downgrades - נכון ליום 23/01/2021מניה דירוג איכות דירוג סיכון דירוג גלובלי כולל ביצוע מתחילת השנה מכפיל רווח לטווח ארוך תשואת דיבידנד
ADOBE INC, ADBE (US) ADOBE INC, ADBE (US) - 23/01/2021 ADOBE INC, ADBE (US) - 23/01/2021 ADOBE INC, ADBE (US) - 23/01/2021 -5.53% 30.31 0.0%
FISERV, FISV (US) FISERV, FISV (US) - 23/01/2021 FISERV, FISV (US) - 23/01/2021 FISERV, FISV (US) - 23/01/2021 -5.78% 14.32 0.00%
BRUNSWICK, BC (US) BRUNSWICK, BC (US) - 23/01/2021 BRUNSWICK, BC (US) - 23/01/2021 BRUNSWICK, BC (US) - 23/01/2021 17.96% 12.68 1.2%
COSTAR GP, CSGP (US) COSTAR GP, CSGP (US) - 23/01/2021 COSTAR GP, CSGP (US) - 23/01/2021 COSTAR GP, CSGP (US) - 23/01/2021 -3.05% 63.48 0.00%
SALESFORCE.COM, CREM (US) SALESFORCE.COM, CREM (US) - 23/01/2021 SALESFORCE.COM, CREM (US) - 23/01/2021 SALESFORCE.COM, CREM (US) - 23/01/2021 1.46% 56.22 0.00%
TEXAS ROADHOUSE, TXRH (US) TEXAS ROADHOUSE, TXRH (US) - 23/01/2021 TEXAS ROADHOUSE, TXRH (US) - 23/01/2021 TEXAS ROADHOUSE, TXRH (US) - 23/01/2021 1.98% 23.72 1.06%
FORTINET, FTNT (US) FORTINET, FTNT (US) - 23/01/2021 FORTINET, FTNT (US) - 23/01/2021 FORTINET, FTNT (US) - 23/01/2021 1.82% 36.43 0.0%
EZCORP INCO, EZPW (US) EZCORP INCO, EZPW (US) - 23/01/2021 EZCORP INCO, EZPW (US) - 23/01/2021 EZCORP INCO, EZPW (US) - 23/01/2021 -1.04% 99.11 0.00%
QUALYS, QLYS (US) QUALYS, QLYS (US) - 23/01/2021 QUALYS, QLYS (US) - 23/01/2021 QUALYS, QLYS (US) - 23/01/2021 3.62% 37.79 0.0%
PAYLOCITY HOLDING, PCTY (US) PAYLOCITY HOLDING, PCTY (US) - 23/01/2021 PAYLOCITY HOLDING, PCTY (US) - 23/01/2021 PAYLOCITY HOLDING, PCTY (US) - 23/01/2021 -2.1% 95.23 0.0%

מקרא

דירוג איכות
דירוג האיכות (כוכבים) מוענק עבור רווחיות, הערכת שווי, מגמה טכנית וביצועים והנו בין 0-4 כוכבים.
דירוג סיכון
גבוה
בינוני
נמוך
דירוג גלובלי כולל
שלילית
שלילית במעט
ניטראלי
חיובי במעט
חיובי


הצהרת אחריות

המערכת מספקת מידע ונתונים פיננסיים על מנת לסייע לך לזהות רעיונות השקעה. עם זאת, איננו מייעצים לך או מנחים אותך בקשר לכך, או איזה מוצרים לקנות או למכור – החלטות אלה הן שלך בלבד. חברת SDIS והמערכת אינן כפופות להסדרה, ו-SDIS אינה מחזיקה ברישיון לייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות לפי דין כלשהו.
התוכן המסופק במערכת הינו בלתי תלוי ואינו מבוסס או מותאם לנסיבות האישיות שלך, לצרכיך או למטרותיך, ואין להסתמך עליו כהערכה של הרווחיות או למידת ההתאמה של השקעה במניה מסוימת לצורך כלשהו. ביצועי העבר אינם ערובה לביצועים בהווה או בעתיד. השקעות עלולות להפסיד את מלוא ערכן.