Aurora מאפשרת למשקיעים מחקר ניתוח ודירוג של למעלה 650 קרנות השקעה המסווגות כ- ESG

השקעות ב ESG: רווח למשקיעים ולכדור הארץ!


לגלות הזדמנויות השקעה בקרנות ESG - נכון ליום 09/12/2020


לפני מספר שנים, אנשים רבים התייחסו בספקנות להשקעה בסביבה, חברתית ותאגידית (ESG) משום שהיא שמה מטרה לצד רווח. אולם כיום נראה כי השקעות ב- ESG הפכו למיינסטרים גלובלי להשקעה בת קיימא אשר מסתכמת בלמעלה מ -4 טריליון דולר בשנה. יתר על כן, למרות משבר ה- ,Covid-19 ברבעון הראשון של שנת 2020, השקיעו המשקיעים 45.6 מיליארד דולר לקרנות ESG בעוד שכ- 384.7 מיליארד דולר זרמו מכלל הקרנות.

על פי האו"ם, פער המימון לעמידה ביעדי פיתוח בר קיימא (SDG) הוא 2.5-3 טריליון דולר לפחות מדינות במדינות מתפתחות בלבד. השלמת פער זה מהקופה הציבורית תדרוש עלייה של 20% בבסיס המס העולמי, שעומד על כ- 25 טריליון דולר כיום. ברור שזה לא אפשרי. עם זאת, העברת חלק קטן מהעושר הפרטי העולמי, העומד על 200 טריליון דולר ברחבי העולם, להשקעות ברות קיימא תסייע להתמודדות עם אתגרי הפיתוח בעולם.

עניין המשקיעים בהשקעות ESG גדל בהתמדה ככל שהניסיון מלמד על כך שהחתירה ליישום מטרות חברתיות אינה פוגעת בתשואות הכספיות. בסקרים שנערכו, המשקיעים מציינים סיכונים נמוכים יותר או תשואה עודפת כסיבות להתמקדות ב- ESG

רוב מוחץ מהנפקות והמשקיעים רואים במימון בר-קיימא 'חשוב' או 'חשוב מאוד', אפילו כשהם מתמודדים עם האתגרים של נגיף קורונה. בהתאם לכך, למרות התפרצות נגיף הקורונה, ההשקעה הגלובלית ב- ESG הסתכמה ב- 45.6 מיליארד דולר ברבעון הראשון של שנת 2020

Aurora מאפשרת למשקיעים מחקר ניתוח ודירוג של למעלה 650 קרנות השקעה המסווגות כ- ESG

להלן ניתוח ודירוג של קרנות השקעה ESG מובילות בביצועים השנים האחרונותמקרא

דירוג איכות
דירוג האיכות (כוכבים) מוענק עבור רווחיות, הערכת שווי, מגמה טכנית וביצועים והנו בין 0-4 כוכבים.
דירוג סיכון
גבוה
בינוני
נמוך
דירוג גלובלי כולל
שלילית
שלילית במעט
ניטראלי
חיובי במעט
חיובי


הצהרת אחריות

המערכת מספקת מידע ונתונים פיננסיים על מנת לסייע לך לזהות רעיונות השקעה. עם זאת, איננו מייעצים לך או מנחים אותך בקשר לכך, או איזה מוצרים לקנות או למכור – החלטות אלה הן שלך בלבד. חברת SDIS והמערכת אינן כפופות להסדרה, ו-SDIS אינה מחזיקה ברישיון לייעוץ השקעות, שיווק השקעות או ניהול תיקי השקעות לפי דין כלשהו.
התוכן המסופק במערכת הינו בלתי תלוי ואינו מבוסס או מותאם לנסיבות האישיות שלך, לצרכיך או למטרותיך, ואין להסתמך עליו כהערכה של הרווחיות או למידת ההתאמה של השקעה במניה מסוימת לצורך כלשהו. ביצועי העבר אינם ערובה לביצועים בהווה או בעתיד. השקעות עלולות להפסיד את מלוא ערכן.