איך השיטה עובדת?

הערכה גלובלית

הערכה גלובלית מיועדת לתת אומדן מהיר ופשוט של מניות וקרנות השקעה. היא משלבת ניתוחים פיננסיים וטכניים (הערכת שווי, עדכון רווחים, גורמים טכניים, מדדי ייחוס קבוצתיים) עם ניתוח רגישות. הערכה טובה יותר בפרמטרים האינדיבידואליים מובילה להערכה גלובלית טובה יותר.

הערכת איכות ני"ע באמצעות "כוכבים"

הענקת "כוכבים" מיועדת לאפשר לכם לזהות מניות איכותיות במהירות ובקלות. הערכה דומה מתבצעת לגבי קרנות.

לכן, מניה יכולה להרוויח עד ארבעה כוכבים. הדירוג הנמוך ביותר שמניה יכולה לקבל הוא אפס כוכבים.

רגישות

התפתחויות במחירה של מניה הם באופן כללי תנודתיים ומכילים רגישות גבוהה שעלולה להסתיים בהפסד מלא. בהתבסס על ההתנהגות ההיסטורית שלהן, מניות מסווגות לפי רמת רגישות. רמות הרגישות האלה צריכות להלקח בחשבון אך ורק בהשוואה היסטורית יחסית למניות אחרות. לתשומת לבכם, שאפילו מניות עם » רגישות נמוכה « הן מניות ולכן מטבען הן השקעות עם רגישות גבוהה שעלולות להפסיד את כל ערכן, ושביצועי העבר אינם מצביעים על ביצועי ההווה או העתיד.

» רגישות « נקבעת על ידי מדידת » אפקט השוק הדובי « ו » אפקט הידיעות השליליות « מול מדד הייחוס שלה.
ישנן שלוש דרגות של רמות רגישות:
רגישות נמוכה:
מדדי הרגישות יורדים מתחת לממוצע הייחוס העולמי.
רגישות מתונה:
מדדי הרגישות ממוקמים גבוה יותר מממוצע הייחוס העולמי, אך נמוכים יותר מסטיית התקן.
רגישות גבוה:
מדדי הרגישות הם ברמות גבוהות יותר מסטיית התקן .

תחזית רווח למניה

נתון זה מציין את תחזית הרווח למניה. מספר חיובי של 2.8 מציין כי בהשוואה לתחזית מלפני לפני שבעה שבועות, האנליסטים עדכנו והעלו את ההערכות שלהם ב -2.8% רווח למניה לעומת זו, מספר שלילי מציין כי תחזית הרווח למניה עודכנה כלפי מטה.